На среща в Бургас: Ректори предлагат революционни промени, за да реформират висшето образование!

Красимир-Вълчев

Да се разширят правомощията на ректорите и те да сключват договор за управление с министъра на образованието. Тези допълнения към Закона за висшето образование предложи Съветът на ректорите, който днес заседава в Бургас. В БСУ бяха всички ръководители на висши учебни заведения в страната, както и министъра на образованието Красимир Вълчев. Форумът бе уважен от кмета на Бургас Димитър Николов и областния управител Вълчо Чолаков. Ректорите предлагат революционната промяна, за да прокарат реформи и непопулярни мерки, които в настоящия момент много, ама много трудно ще бъдат одобрени от Академичния съвет, пише Флагман.

Сега Академичните съвети избират ректорите, които се превръщат в изпълнители на решението на колективния орган. Оттук нататък предложението е ректорите да имат повече правомощия по определянето на програмите, специалностите и цялостната политика на висшето учебно заведение.

Ректорът на СУ “Св. Климент Охридски” проф. дюн Атанас Герджиков посочи следния пример: ако дадена катедра, която преподава морално остаряла дисциплина, трябва да бъде закрита, то това може да се случи само след решение на въпросната катедра. Колегата му от УНСС проф. Стати Статев уточни, че промяната в закона ще даде правомощия на ректорите да определят визионерските политики, да предлагат специалности, каквито са необходими и да се прави стратегия на регионално ниво, за да няма дублиране.