Бизнес модел „Мрежа на сетивата“ създават в Бургас

Burgas-centar

В Бургас да бъде създаден модел за взаимодействие между бизнеса и творческите и креативни индустрии „Мрежа на сетивата“ – това предлага кметът Димитър Николов в докладна записка, която влиза като извънредна в дневния ред на утрешното заседание на Общинския съвет.

Предлаганата инициатива е свързана с реализация на програма за сътрудничество между Община Бургас, микро и среден бузнес, културни и творчески индустрии. Стартирането на програмата през летния сезон ще даде възможност да бъдат обхванати по-широк кръг от публики, в това число туристи и гости на града.

Целта на „Мрежа на сетивата“ е да доведе до създаването на мрежа от обекти и програма от събития в централната градска част и по-специално – зоната на бул. „Алеко Богориди“ и прилежащите му улици.

Очаква се моделът да доведе до стимулиране на различни видове сътрудничество между културните и творческите индустрии, от една страна, и от друга – микро и малкия бизнес в центъра на града; създаване на здрава и устойчива общност от участници в Мрежата; целогодишно обживяване на зоната; постигане на устойчивост във времето; привличане на нови потребители и възпитаване на публики и др.

Моделът предлага прилагането на няколко основни инструмента в подкрепа на членовете на Мрежата: Подкрепа за осъществяване на проектите, включни в мрежата, в това число облекчаване на административни и технически услуги, използване на различни рекламни и информационни канали на Община Бургас, безплатно предоставяне на рекламни площи и съоръжения, собственост на Общината, възможност за поставяне на временни информационни табели, участие в общи за Мрежата събития и др.; Включване на членовете на Мрежата във виртуална платформа, с възможност за промотиране на събития и създаване на общи маршрути от обекти; Въвеждане на механизъм за финансова подкрепа на индивидуални проекти на членове на Мрежата, които са разработени и се осъществяват като партньорство между бизнес и КТИ, устойчиви са във времето, допринасят за утвърждаване на Мрежата и целевата територия, промотират устойчиво използване на ресурсите и „зелено поведение”.

Предвид целта на инициативата и целевите групи, към които е насочена, за нейната реализация могат да бъдат използвани средствата за създаване на условия за развитие на малки и средни предприятия, предвидени в бюджета на Община Бургас, посочва кметът.