Община Бургас си обновява компютърната мрежа със 160 000 лв.

Obstinata

Община Бургас обяви обществена поръчка за обновяване и разширяване на мрежовата инфраструктура и доставка на компютри. Срещу около 160 000 лв. с ДДС избраният изпълнител ще има за задача да достави единно, интегрирано, управляемо решение за информационна сигурност; да достави компютърна техника; да обнови и разшири наличната мрежова инфраструктура на общинската администрация; да надгради съществуващата система за бекъп и възстановяване на данни.

Новите компютри ще са около 35 броя. Информационната сигурност ще включва две защитни стени от ново поколение, работещи в режим High Availability Active – Active; 5 точки за безжичен достъп (AP) с вътрешни и външни антени; 5 мрежови устройства за изграждане на VPN тунел за отдалечени офиси със защитна стена от ново поколение (FWNG); антивирусен софтуер за защита на крайните точки – 30 бр. сървъри и 410 работни станции. Съществуващата система за бекъп и възстановяване на данни трябва да бъде надградена до ниво за работа с HPE 3PAR 7200 Virtual Copy Software, като се осигури поддръжка за минимум 1 година.

Кандидатите за изпълнители могат да подават оферти в срок до 17 юли тази година.