Дават 4,7 млн. лв. на този, който ремонтира гаров комплекс Карнобат

ремонт жп

Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) обяви нова обществена поръчка за реконструкция на гаров комплекс Карнобат, в това число изготвяне на работни чертежи и детайли.

Такава поръчка беше обявена през март тази година, като стойността беше 4,1 млн. лв. без ДДС. Сега парите са увеличени на 4 697 255.21 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 24 месеца.

Финансирането е със средства от Европейския съюз: Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт” на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Съгласно изготвения Технически проект, на гаров комплекс Карнобат ще бъде извършена реконструкция и модернизация на приемното здание; кантарната кабина; постове от 1 до 6; пешеходен подлез; перони 1, 2 и 3; обслужващи (товарни) рампи; помпена станция; външен водопровод. Ще бъдат разрушени отдавна излезлите от употреба и в състояние на разруха административна сграда „Омнибусна рампа“, магазия „Омнибусна рампа“ и павилион.

Кандидатите за изпълнители могат за подават своите оферти за участие до 16 август тази година в сградата на НКЖИ в София.