Важно! Ето какъв е средният осигурителен доход за страната към момента!

пари

Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец април 2018 г. е 893,27 лв. Това съобщиха от Националния осигурителен институт.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.05.2017 г. до 30.04.2018 г. е 843,84 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец май 2018 г.