„Чистота“ е най-печелившото общинско дружество в Бургас за 2017 г. А най-губещото е…

чистота

„Чистота“ ЕООД е най-печелившото от всички 18 общински търговски дружества в Бургас за 2017 г. Това става ясно от финансовите отчети на предприятията, които ще бъдат гласувани на предстоящата сесия на местния парламент в края на този месец. Докладната записка е внесена от финансовия зам.-кмет Красимир Стойчев.

В документа се посочва, че през миналата година „Чистота“ значително увеличава печалбата си спрямо 2016 г. Финансовият резултат е в размер на 870 хил. лв. и се дължи на увеличения обем на работа, при оптимизиране на разходите.

Дружеството формира приходите си основно от дейности по сключени договори с Община Бургас за експлоатация на строително сметище, на Претоварна станция, дейности по Националната програма за енергийна ефективност, премахване на незаконни постройки, зимно поддържане и снегопочистване и др.

На второ място по печалба е „Комплексен онкологичен център-Бургас“. През 2017 г. дружеството е увеличило размера на печалбата си с 676 хил. лв. спрямо 2016 г. Най-голям е относителния дял на приходите по договор с РЗОК – 98 %. Увеличеният обем на работа през 2017 г. води до нарастване на приходите с 24 % и на разходите с 20 % спрямо предходната година.

С увеличение на приходите за 2017 г. са и общинските дружества „Бургаски пазари“ – 192 хил. лв.; „Обреден комплекс“ – 166 хил. лв.; „Дезинфекционна станция – Бургас“ – 28 хил. лв.; „Медицински център I – Бургас“ – 17 хил. лв.; „Хляб и хлебни изделия“ – 16 хил. лв.; „ДКЦ – I – Бургас“ – 10 хил. лв.; „Дентален център I – Бургас“ – 9 хил. лв.; „ДКЦ – II – Бургас“ – 8 хил. лв.; „Иновационни системи – Бургас“ – 7000 лв.; „Специализирана болница за активно лечение по ПФЗ-Бургас“ – 4000 лв.; „Медицински център II – Бургас“ – 1000 лв.; „Център за психично здраве-Бургас“ – 1000 лв.

На другия полюс като най-губещо предприятие е „Бургасбус“. За 2017 г. общинският превозвач генерира внушителна загуба в размер на близо 4 млн. лв. (3 908 000). Този финансов резултат е пряка свързан с въвеждането на новата транспортна схема в Бургас. За сравнение през 2016 г. дружеството е било на печалба с 40 хил. лв., а през 2015 – с 284 хил. лв. приходи.

Загубата се оправдава с това, че 2017 е годината на тестване на новата транспортна схема и приспособяването и към навиците и изискванията на бургазлии. През първото тримесечие на годината се пускаха допълнителни курсове и се тестваха нови маршрути, което е довело до значително увеличение на експлоатационните разходи на дружеството. Пускането на нови линии е довело до значително увеличаване на пробега, а всяка една промяна е свързана със създаване на организация за обслужване на линията, планиране на маршрути, часови графици, оповестяването им. За обезпечаване на допълнителните линии и маршрути през тестовия период се е наложило полагане на допълнителен труд и увеличаване броя на персонала (шофьори и кондуктори), което е довело до увеличаване на разходите за заплати. Закупени са 5 автобуса и 1 нов микробус, ремонтирана е Автогара „Запад“.

Всичко това е довело до увеличение на разходите с 13 %, при намаление на приходите с 3 % спрямо 2016 г. Само разходите за амортизации са в размер на 1 931 000 лв. и влияят пряко върху финансовия резултат.

Със значителна загуба за миналата година е и „Благоустройствени строежи“ – минус 583 хил. лв. Това е вследствие извършено дарение на растителност в полза на Община Бургас на стойност 635 хил. лева. Освен това дружеството е извършило със собствени средства ремонт на административна си сграда и е изградило вътрешен път на територията на кариера „Банево“.

На загуба са още „Център за кожно-венерически заболявания – Бургас“ – с 26 хил. лв., както и  „Медицински център III – Бургас“ – с 1073 лв.;