Избраха нов окръжен прокурор на Бургас – предпочетоха мъж пред жена

Georgi Chinev

След продължително изслушване на двама кандидати, които се бореха за поста окръжен прокурор на Бургас, прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) избра Георги Чинев да оглави обвинението. Той надделя с три гласа над досегашния и.ф. административен ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас Красимира Кателиева, съобщи „Правен свят“.

Прокурор Чинев е завършил висшето си юридическо образование в СУ “Св. Климент Охридски” през 1999 година. Има над 17 години стаж в органите на съдебната власт като прокурор. През 2010 година е повишен от ВСС в ранг “прокурор в АП”. От 2015 година до момента е прокурор в прокуратурата, за чийто ръководител кандидатства.

В становището на Етичната комисия към прокурорската колегия е записано, че срещу него няма досъдебни и дисциплинарни производства, не са били извършвани и проверки на работата му, не са подавани и сигнали срещу него. “Прокурор Чинев е квалифициран и добре подготвен магистрат”, смятат от етичната комисия.

В хода на изслушването му Чинев очерта основните мерки и цели, които е набелязал, в случай че бъде избран за поста.

По думите му “оценката за постигнати резултати в досегашната дейност на Окръжна прокуратура – Бургас, включително и по отношение на срочността и качество на прокурорските актове, е много добра”.

Той предлага периодични проверки по отношение на бързината на разследването и произнасянето на прокурор, ежемесечно изготвяне на справки по отношение на забавените дела, както и активизиране на прокурорите във връзка с подобряване на комуникация с международните им колеги.

В концепцията си Чинев е разписал още подобряване на взаимодействието и с териториалната дирекция на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

“Да има изрично определен заместник на ръководителя, който да следи ритмичността и да изготвя справки за корупционните дела”, призова Чинев и допълни, че планира и приоритетно внимание върху престъпленията срещу данъчната система.

Друга цел на новия административен ръководител на Окръжната прокуратура в Бургас е повишаването на квалификацията на съдебните служители и деловодителите.

“Изразявам готовността си честно и съвестно да работя за планираните от мен цели и мерки. Имам волята и решителността да го сторя, заедно с един сплотен и мотивиран екип, вярващ в перспективата на Окръжна прокуратура – Бургас”, обяви пред колегията Чинев.

Веднага след изслушването главният прокурор Сотир Цацаров пръв му зададе въпрос за визията, която има за управленски екип.

“Екип от хора, споделящи обща визия и цел за управлението на Окръжна прокуратура – Бургас”, заяви Чинев и допълни, че си представя хората, с които ще работи като едно общество.

Калина Чапкънова, която до скоро бе ръководител именно на Окръжна прокуратура – Бургас, от своя страна, зададе поредица въпроси на Чинев относно визията му за конкретни, практически действия за работата му като административен ръководител.

Вторият кандидат за поста Красимира Кателиева пък постави акцент на проблемите с кадровата обезпеченост и неравномерната натовареност на прокуратурите в района именно заради наличието на множество незаети щатове.

Тя отчете също така спад на миграционната криза и на престъпленията в района, както и ръст на присъдите и споразуменията. Според нея резултатите на Окръжна прокуратура – Бургас са много добри, което е на лице въпреки констатираната неравномерна натовареност.

Кателиева представи пред кадровиците и мерките, които като и.ф. окръжен прокурор взима, при наличието на забавяне на преписките и сподели, че за нея е практика да удължава сроковете на разследванията, с което съумявала да следи и за необосновано забавяне.

“Вратата ми е винаги отворена за административни ръководители на по-долустоящи прокуратури в района”, допълни тя.

Кателиева пое ангажимент да вземе всички мерки за срочност, равномерност, ефективност и качество на прокурорските актове.

Веднага след това главният прокурор ѝ зададе същия въпрос, като този на Чинев, относно визията й за екип от заместници.

Тя отвърна, че вече е подготвена с избора на двама от заместниците си, които също са дали съгласие да я подкрепят, ако бъде избрана.

Калина Чапкънова също зададе въпрос на кандидата относно визията ѝ за мерки за насърчаване на работата на следователите.

Според Кателиева следователите в района са добре обучени и професионалисти с капацитет и посредством периодичните обучения, които се провеждат, те все по-често сами ще проявяват инициатива да им бъдат възлагани още дела.

В хода на разговора със съдебните кадровици стана ясно, че Кателиева не одобрява идеята на конкурента си за специализация на следователите. Според нея това би довело до необосновано несъразмерна натовареност между следователите, които разследват престъпления с по-висока фактическа и правна сложност и тези, който работят по останалите видове престъпления.

В хода на дебата Калина Чапкънова отново взе първа думата. Тя категорично се застъпи за кандидатурата на прокурор Кателиева. “Тя е ефективно работещ прокурор и наложен лидер. Тя е фигура, която, освен това, е и обществено приета”, заяви Чапкънова и допълни, че вторият кандидат определено е наясно с проблемите и визията за организацията на дейността на Окръжната прокуратура в Бургас.

Въпреки това обаче съдебните кадровици гласуваха доверие на първия кандидат и с 7 гласа “за” Георги Чинев и 4 “за” Красимира Кателиева избраха първия за окръжен прокурор на Бургас.