Прокурорите в Апелативен район – Бургас: Отличници сме!

dav

Отлична срочност по довършените в законовия срок приключени досъдебни производства и по произнасянята по преписки отчитат прокурорите в Апелативен район – Бургас. В законовия срок са приключени всички 14 845 приключени през 2017 г. досъдебни производства (ДП). През годината прокурорите от Апелативния район са се произнесли с общо 38 747 акта по преписки в срок от 1 месец, което съставлява 97,99 % от общия брой актове по преписки. Данните оповести пред медиите днес Административния ръководител на Апелативна прокуратура – Бургас Любомир Петров. Той, неговия заместник Иванка Козарова и говорителят на Апелативната прокуратура Кремена Стефанова дадоха традиционен брифинг, по време на който оповестиха цифрите от отчетния доклад за 2017 г.

Прокурор Петров  съобщи, че много висок през последните три години е процентът на съотношението на общо решените към наблюдаваните преписки, съответно 2015 г. – 93,52 %, 2016 г. – 94,41 % и 2017 г. – 96,51 %. Показателят е много висок и е израз и на положителна тенденция в тази насока.

Радващ е сравнително високия брой и процент на бързите производства през последните три години, в пъти повече от преди 2015 г. Проведените през годината 2642 бързи производства (над 2 600 са те и през предходните две години). Това са около 10% от всички наблюдавани досъдебни производства и около 20% от новообразуваните досъдебни производства, което е много сериозен ресурс за ускоряване и поевтиняване на наказателния процес.

През последните две години е завишен и броят на решените дела от прокурорите в апелативния район, съответно 20 376 решени дела за 2017 г., срещу 20 513 решени дела през 2016 г., срещу 19 093 решени дела през 2015 г. При това много висок е и процентът на решените от прокурорите досъдебни производства в месечен срок – 98,54 %.

Прокурор Петров посочи, че за разлика от годишния отчетен доклад за 2015 г., когато бе отчетен ръст в апелативния район с около 1 % на върнатите за доразследване дела, благодарение и на набелязаните мерки от Апелативна прокуратура – Бургас, през 2016 г. и 2017 г. резултатите видимо са се подобрили.

Положителни са резултатите през последните две години и по отношение исканията на прокурорите по реда на чл. 64 от НПК за взимане на мерки за неотклонение „Задържане под стража“ и „Домашен арест“, съответно 319 искания през 2017 г., от които уважени 83,39 %. Петров съобщи, че това е отличен резултат, показателен за качеството и обосноваността на прокурорските искания, а и за по-честото им прилагане. „Впрочем именно по-честото прилагане на законовите способи за определяне на МНО „Задържане под стража“ и „Домашен арест“ спрямо извършителите на чести престъпления, в условията на повторност и опасен рецидив, е и една от съществените причини за констатираното намаление на регистрираната престъпност през отчетния период“, добави той.

През последните две години съществено са подобрени показателите по делата за престъпления, свързани с наркотични вещества и прекурсори. Според Любомир Петров за тези също много добри показатели очевидно са допринесли и ред инициативи на кмета на община Бургас, ОД на МВР-Бургас и прокуратурите в Бургас. Става въпрос за включване на полицейски патрули около училищата, поставяне в тях и около тях на камери, на кутии за сигнали, изнасяне на лекции от прокурори във всички училища, изготвяне на бланки на декларации за съгласието на родители и ученици, последните да бъдат проверявани за употребата на наркотици и др.

Съществено активизирана през последните години в апелативния район е и дейността по Административно-съдебния надзор и Надзора за законност. През годината са изготвени 158 протеста и предложения в съда срещу незаконосъобразни административни актове, съответно 23 за 2016 г. и 13 за 2015 г., или 7-кратно увеличение, при това само 15 прокурорски акта не са уважени.

Прокурор Петров посочи, че в доклада за 2017 г. има и негативни страни. „За разлика от предходния отчетен период, когато бе отчетен ръст на внесените в съда досъдебни производства, през 2017 г. има спад на внесените в съда досъдебни производства, съответно 4092 за 2017 г., срещу 4765 за 2016 г., или спад от 14,12 %. Спад има и при внесените в съда прокурорски актове с 14,13 %. Разбира се това до голяма степен се дължи на обективни причини, като съществения спад на регистрираната престъпност основно в региона на ОП-Бургас, съществения спад на т.н. бежански дела, както и промяната на НПК относно незабавните производства и относно подсъдността на някои категории дела, които вече са на Специализираната прокуратура“, завърши прокурор Петров.

По-късно днес данните ще бъдат представени пред зам. главния прокурор на Република България Ася Петрова.