Важно за всички! Вижте какви промени в Кодекса на труда гласуваха депутатите преди малко!

Парламент

Парламентът гласува на първо четене предложените промени в Кодекса на труда.

“За” гласуваха 90 народни представители, “против” 7, а “въздържали се” 46.

Според мотивите на законопроекта предложените промени имат за цел да осигурят гъвкавост при прилагането на трудовия договор, отнасящ се до краткотрайната сезонна селскостопанска работа.

Вносителите смятат, че промяната осигурява възможност продължителността на работното време по трудовия договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа да е 8 или 4 часа. Целта е коректно да се изчисляват  дължимите възнаграждения и осигурителни вноски по договора, като това ще отговаря на реално отработеното време и положен труд.

Промените предвиждат и възможност за полагане на извънреден труд от служители на Министерството на вътрешните работи, чиито статут се урежда по Закона за държавния служител и Кодекса на труда при извършване на работа, свързана със сигурността и опазване на обществения ред.