Комисията по енергетика изслуша четирима души за нови членове на КЕВР! Вижте кои са кандидатите!

КЕВР

Комисията по енергетика изслуша четирима кандидати за членове на КЕВР. Техният избор предстои да бъде гласуван в пленарна зала.

Пръв бе изслушан Александър Йорданов, който е предложение на „Обединени патриоти“.

Той е завършил УНСС. Член е на КЕВР от 2015 година до момента. Работил е в „Електроразпределение“, ЧЕЗ и БДЖ.

Йорданов отдели най-много време по време на представянето на концепцията си относно темата за независимостта на КЕВР. Регулаторът може да изпълнява законовите си задължения единствено, ако е независим, подчерта той.

От друга страна коментира, че при сега действащата Конституция и закони пълна финансова независимост на КЕВР, е невъзможна.

„Администрацията, която следва да подпомага дейността на КЕВР е в служебни правоотношения по Закона за държавния служител, което затруднява КЕВР по отношение на набиране на необходимия административен капацитет за осъществяване на дейността му“, коментира още кандидатът за член на КЕВР.

Според Йорданов Комисията трябва да осъществява дейността си прозрачно с приоритет на националния интерес и съответно вече балансиране на интересите на всички останали заинтересовани страни, предаде БГНЕС.

„Независимостта на КЕВР зависи в най-голяма степен и от вътрешния и международен авторитет на регулатора. В последните години в Балканския регион авторитетът му се повиши силно. Надявам се авторитетът в обществен вътрешен план също да расте“, каза още той.

Втори кандидат е Георги Златев, предложение на „Воля“: Завършил е ВМЕИ във Варна. През 2012 година е изпълнителен директор на „Брикел“ Гълъбово, а през 2014 година на „Мини Марица-Изток“ Раднево. Член на КЕВР от 2015 година до момента. Според него дейността на КЕВР се осъществява на принципа на прозрачност и правила.

Вярвам, че бих допринесъл за отговорността работа и функции на енергийния и воден регулатор, убеден е Евден Николов, който е предложение на „Обединени патриоти“.

Той е завършил Стопанската академия в Свищов със специалност „Счетоводство и контрол“. Работил е като главен счетоводител на ТЕЦ „Марица- Изток“ 3, ръководител на отдел „Вътрешен одит и контрол“ в НЕК.

Николов смята, че контролните функции на Комисията трябва да бъдат безпристрастни, водейки се от законовите принципи.

Пенка Трендафилова също бе сред кандидатите. Тя е предложение на „Воля“ и е магистър по икономика на ВиК отрасъла в УНСС и магистър по финансов одит в Стопанската академия в Свищов. От 2002 година е ръководител направление „Финансово-икономическо“ във ВиК Бургас.

„Смятам, че сектор водоснабдяване не е оценен достатъчно от КЕВР. СЗО определя водата за питейни нужди като жизнена потребност и ВиК услугите са дейности от обществен интерес. КЕВР все още не може да пристъпи към разглеждане и одобрение на бизнес планове на ВиК оператори, за които не са изпълнени разпоредбите на Закона за водите. Ролята на КЕВР освен да контролира и да подпомага операторите е и прилагането на регулаторната политика. Досега това не се случва“, заяви Трендафилова.

Последният от кандидатите бе Ремзи Осман, който е предложение на ДПС. Завършил е УНСС, магистър по „Право“. Член на Софийската адвокатска колегия и на КЕВР от 2015 година досега. Избиран за народен представител последователно в седем Народни събрания (1990 г.-2013 г.).