Две бургаски съдилища отвориха врати за гимназисти

гимназисти в съда1

Апелативен съд – Бургас и Административен съд – Бургас посрещнаха бургаски ученици за „Деня на отворените врати“. Съвместната инициатива се реализира за трета поредна година, като целта й е учениците да получат представа за двете съдилища на територията на Бургаската съдебна палата и да се запознаят на място с видовете дела, които те разглеждат.

Гости на двете институции бяха над 30 ученици от 10 клас на Френската гимназия в града. Те присъстваха на съдебно заседание в Административен съд – Бургас по дело, образувано по жалба на лице срещу издаден административен акт от Пътна полиция за шофиране без свидетелство за правоуправление. След приключване на заседанието съдията докладчик Дияна Петкова обясни детайли от административния процес и последващите процесуални действия на съда и на участващите в делото страни.

Последва среща в зала 2 на Апелативен съд – Бургас с административния ръководител на институцията съдия Деница Вълкова. Тя представи статута на въззивната инстанция и делата, които се разглеждат в нея. Съдия Вълкова запозна накратко гостите с добрите резултати на Бургаския апелативния съд, отчетени по време на тържественото събрание за отбелязване 20 години от създаването му.

Правото на ЕС, институтът за неизбежната отбрана и най-тежките наказания, които се прилагат в страната, бяха част от темите, около които се разви дискусията с младите хора. Десетокласниците засипаха председателя на съда с въпроси по реални житейски казуси и бяха любопитни да узнаят дали всеки път личното мнение на съдията съвпада с произнесеното от него решение.

По време на срещата в Апелативния съд на Бургас системният администратор Павел Фурнаджиев демонстрира пред учениците системата за видеоконферентна връзка. Съгласно Конвенцията за взаимопомощ по наказателни въпроси между държавите членки и в съответствие с договора на ЕС, съдебни органи  и на друга държава могат да поискат провеждането на видеоконферентна връзка за разпит на лице, което е свидетел, обвиняем или вещо лице в наказателно производство и се намира на територията на Република България, обясни Фурнаджиев и допълни, че подобни разпити чрез видеоконференция осъществяват все по-често и българските съдилища.

Информационната кампания „Ден на отворените врати“ се провежда с цел повишаване правната култура на младите хора и познанията им за ролята и функциите на отделните органи на съдебната власт.