Канят айтозлии на обсъждане за поемане на общински дълг в милиони

aitos_obstina

Общината в Айтос отправя покана към местните граждани за публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проекта за пречиствателна станция за отпадъчни води. Срещата ще се състои на 26 април от 13,00 часа в заседателната зала на Общинския съвет, съобщиха от пресцентъра на администрацията.

Общата стойност на проекта за пречиствателната станция по договор е 18 929 054,03 лв. с ДДС. От тях 11 992 842,17 лв. са безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд на ЕС; 2 104 030,97 лв. са национално съфинансиране от държавния бюджет на България. Собственият принос на Община Айтос е в размер на 1 786 963,55 лв. Останалите 3 115 217,34 лв. са недопостими разходи (ДДС).

Подготовката на проекта „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Айтос“ стартира още през 2011 г. с финансовата подкрепа на ЕС. С изпълнение на дейностите по проекта ще се допринесе за постигане на един от основните приоритети на черноморската стратегия, а именно: Възстановяване и запазване на качеството на водите, поставена за цел в „Опазване на околната среда в Черноморския регион“.

Постигането на посочените цели ще обхванат изцяло основната целева група, а именно населението на община Айтос, като ще допринесат за повишаване на качеството им на живот. Основните резултати от изпълнението на проекта са постигане на свързаност на съществуващата канализационна система обслужваща населението с ПСОВ, чрез което ще се постигне пречистване на отпадъчни води.

Срокът за изпълнение на проекта е 35 месеца, с начало 21 януари 2017 г.