Завърши модернизацията на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол

лента

С официална церемония „рязане на лента“ завърши изпълнението на проекта „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътна линия Пловдив-Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол“, съобщиха от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Общата стойност на проекта е 15 779 390 лв. без ДДС. Трите модернизирани тягови подстанции захранват контактната мрежа с номинално напрежение 25 kV, 50 Hz в участъци по 8-ма железопътна линия Пловдив-Бургас. Те са съоръжени със система за телеуправление SCADA от Енергодиспечерски център Пловдив, системи за видеонаблюдение, СОТ, пожароизвестяване и работят в режим без дежурен персонал на място.

Изпълнител по договора е „Дитсманн Енергоремонт Холдинг“, а надзорът по време на строителството е изпълняван от ЕТ „Ел Транс инженеринг – ВМ”.

Успешната реализация на проекта допринася за изпълнение на поетите ангажименти на България за развитие на железопътната инфраструктура, достигане на европейските стандарти в съответствие с политиката на ЕС и стабилното развитие на Транс-европейските транспортни мрежи.