Пет нови социални услуги разкриват с европейски пари в Бургас

социални проекти

Община Бургас стартира изпълнението на проект за разкриване на пет нови социални услуги в подкрепа на деца и младежи с увреждания, досега отглеждани предимно в институционални условия. По първоначални изчисления потребителите ще са 130, с опция тяхната бройка да бъде увеличена.

“Ще изградим и оборудваме система от модерни центрове, с което ще повлияем положително върху развитието и социализацията на децата. Така ще подпомогнем и родителите, за да ги облекчим от постоянната грижа”, каза по този повод зам.-кметът по европейски политики и околна среда Руска Бояджиева.

С днешна дата Община Бургас разполага със средства по Оперативна програма “Региони в растеж” за осигуряване на подходящ сграден фонд (включително строително-монтажни работи), както и за оборудване на пет Центъра. Един от тях е обновената с финансовата подкрепа на НАТО и САЩ сграда в Приморски парк, бившите казарми на 24-ти Черноморски пехотен полк. По проекта за този Център ще бъде закупено модерно оборудване за рехабилитация и различни дневни занимания на децата. Останалите четири ще се помещават в две съществуващи сгради, на които предстои основен ремонт, и в още две съвсем нови, чието строителство започва скоро.

“След година, година и половина, когато всички сгради бъдат готови и оборудвани, имаме готовността да кандидатстваме по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси, чрез която да осигурим средства и за самото функциониране на Центровете”, увери зам.-кметът Руска Бояджиева.