Започва санирането на три сгради в Поморие за 1,3 млн. лв.

sanirane

Идната сряда, 18 април, ще стартира санирането на три сгради в Поморие, съобщиха от местната Община. Те са намират на ул. „Петър Берон“ № 7, кв. „Свобода“ бл. 17 и ул. „Яворов“, № 62.

Общата  стойност на проекта е 1 326 110,90 лв. с ДДС. Средствата са 100 % безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Крайният срок за реализация на проекта е до 14 ноември тази година.

Основните цели на проекта са свързани с повишаване на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради. Те трябва да достигнат най-малко клас на енергопотребление „С“, което ще намали сметките за ток на живущите. Също ще се подобрят експлоатационните характеристики и ще се удължи жизненият цикъл на сградите. Ще се намалят емисиите на парникови газове, което ще доведе до осигуряване на по-добро качество на въздуха.