С половин милион лева запълват дупки по пътищата в община Средец

ремонт

Местната власт в Средец отпуска близо половин милион лева за ремонт на обекти от четвъртокласната пътна мрежа на територията на общината. Вече е обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажните работи, като прогнозната стойност е 448 968 лв. без ДДС, показа проверка на 7dniburgas.bg.

В обхвата на поръчката е включен текущ ремонт на три пътя. Първият е с. Голямо Буково – с. Кирово – с. Белеврен – с. Граничар. Вторият е с. Факия – с. Долно Ябълково – с. Горно Ябълково. Третият път е гр. Средец – с. Белила – с. Проход – с. Кубадин.

Ремонтните дейности трябва да са приключили до 30 ноември 2018 година.

Срокът за получаване на оферти за участие в поръчката е 14 май. Ценовите предложения ще бъдат отворени на следващия ден.