Бургаската митница продава на търг над 33 000 литра алкохол

алкохол

Митница Бургас обяви процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на 33 538 литра етилов алкохол с цел преработка. Алкохолът е задържан от митническите служители при проверки и e отнет в полза на държавата с влезли в сила административнонаказателни производства.

Търгът е обявен на основание чл. 124, ал. 5 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и Наредба № 7 от 2.09.2010 г. за разпореждане с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки.

За участие в търга се допускат само лицензирани складодържатели, съгласно ЗАДС.

Продаваният етилов алкохол е обособен в 114 позиции с различно алкохолно съдържание, в наливни количества. Всяка позиция е с отделна начална тръжна цена. За участие в търга се внася депозит в размер на 10 % от началната тръжна цена. Общата начална тръжна цена на цялото количество е 8556,92 лв.

Заявления за участие в търга и писмени ценови предложения могат да се подават в деловодството на Митница Бургас от 16.04.2018 г. до 19.04.2018 г. Разглеждането на постъпилите оферти ще се проведе на 20.04.2018 г.

Това е втора процедура за провеждане на търга, след като на обявената първа процедура през месец март не са се явили кандидати.