В Несебър търсят строител на физкултурен салон към училището в Обзор за 2,3 млн. лв.

училище Обзор

Община Несебър търси изпълнител, който да изгради пристройка с физкултурен салон към ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в град Обзор. Прогнозната стойност на заданието е 2,3 млн. лв. без ДДС. Срокът на изпълнение е 12 месеца, показа проверка на 7dniburgas.bg.

Сградата е с предназначение спортна зала, закрит плувен басейн и помещение за провеждане на класни дейности към съществуващо училище. Разположена е в непосредствена близост до североизточната стена на съществуващото училище, където се обособяват топли връзки на двете нива между двете постройки. Подходът е решен от югоизток към страната на пешеходната алея и предната площадка на училището. Предвиден е и вход за спортисти/авариен изход, който е разположен на северозападната страна на сградата. На две места ще има стълбищни комуникации за евакуация и от съществуващата сграда. И двете клетки са с естествено осветление.

При проектирането на обекта е взета под внимание НАРЕДБА №4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията на достъпна среда на населението, включително за хора с увреждания“ – коридорите са с нужната широчина, проектирани са обслужващи помещения за хора с увреждания, рампа и асансьор. Сградата е с един сутерен, приземен етаж и два надземни етажа. Пристройката ще се разпростира върху 2199 кв.м площ.

Финансирането на строителството на физкултурния салон е осигурено от бюджета на Община Несебър за 2018 г.

Кандидатите за изпълнители могат  да подават оферти за участие до 3 май тази година. Ценовите предложения ще бъдат отворени на следващия ден.