Шок! Масово напускане на български студенти! Вижте скандалните причини за приключване на образованието…

school-2051712_640

Близо 8 хиляди млади българи или около 3,4 на сто от всички български студенти, са напуснали по различни причини висшето си образование през 2016 г. Това сочат данни от анализ на Евростат за младите европейци, напуснали следването си през въпросния период, предаде БТА.

 Като основна причина за напускане на системата на висшето образование, според европейската статистика, се отчита незаинтересоваността на младежите да учат, както и желанието им да работят – около 25% или всеки четвърти прекъснал висшето си образование, както у нас, така и в ЕС.

Според данни на НСИ за въпросния период, у нас в системата на висшето образование са се обучавали общо около 231 хиляди души, като от тях 31 хиляди са били в частни висши училища. През 2016 г. са завършили различни степени на висшето си образование 60 383 души, от които 23 хиляди мъже и над 37 хиляди жени. Най-много от завършилите са били със степен “бакалавър” – близо 31 хиляди души, следвани от магистрите – 26 хиляди, професионалните бакалаври – 2 400 и докторантите – над 1 400 души.

Напусналите младежи в частните висши училища през 2016 г. са били около 3 хиляди, а останалите 5 хиляди са напуснали системата на държавните висши училища.

Най-предпочитаните специалности у нас са били в областта на здравеопазването – близо 27 на сто от всички студенти, следвани от стопанските науки и администрацията – 18% и право – 12%. Най-нисък е бил делът на студентите, обучаващи се в специалност журналистика – 0,4 на сто, природни науки – 0,3 на сто и математика – 0,1 на сто.