Център за работа с деца кани бургазлии заедно да боядисват яйца на Велики четвъртък

яйца боядисване

Дневният център за работа с деца на улицата организира на Велики четвъртък Ден на отворените врати, съобщиха от Община Бургас. Всеки, който проявява желание и интерес, може да посети Центъра от 10.30 до 12.00 часа на улица “Сан Стефано” № 32, където ще се запознае с неговата дейност и ще участва в боядисването на великденски яйца заедно с децата.

Центърът има за цел да подпомогне социалната интеграция и адаптацията на малчуганите на улицата, да подкрепя и подпомага семействата в грижите за децата им, да повиши капацитета на семейството, да развие родителските умения и по този начин да се предотврати изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции.

Услугите в ДЦРДУ се предоставят на деца на възраст от 6 до 18 години, след насочването им от Отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане”- Бургас. С оглед постигане на възможно най-оптимални резултати при посрещане на потребностите на децата на улицата, част от услугите се насочват към техните родители и семейства.