Обявиха таксите за ползване на обновения СК „Изгрев” и новия плувен басейн в „Славейков“

басейн Славейков

Ясните са таксите за ползване на реконструирания Спортен комплекс „Изгрев“ и новия Плувен басейн „Славейков“. Зам.-кметът Йорданка Ананиева е внесла списъците с цените за гласуване в Общинския съвет на Бургас.

Ползването на новоизградените външни спортни съоръжения в Плувен басейн „Славейков“, а именно футболни игрища и тенис корт, налага приемането на индивидуализация и цени за предоставянето им. Същото се отнася и за новите футболни игрища в Спортен комплекс „Изгрев”.

При формирането на цените на описаните услуги, които следва да се предоставят от ОП „Спортни имоти“, е определяща пазарната ситуация към настоящия момент. Общинското предприятие цели с дейността си да реализира както финансови постъпления за Община Бургас, така и да предостави на гражданите, ползващи спортните обекти атрактивна спортна база.

Определени са единични цени за ползване на Спортен комплекс „Изгрев” и Плувен басейн „Славейков“, които са съобразени с възрастта на ползвателите на съответните обекти.

Предвидена е и такса за предплатен абонамент за ползване на външните спортни съоръжения в плувен басейн „Славейков“, като таксата отново е съобразена с възрастовата граница на посетителите.

Ето в табличен вид всички предложени цени за услуги в СК „Изгрев“ и басейна в „Славейков“:

4. Спортен комплекс „Изгрев”    
  Ползване на зали    
  – индивидуални посещения вкл. ДДС 3,00/час
  – групови посещения вкл. ДДС 20,00/час
  Над 5 посещения   20 % отстъпка
  Футболно игрище 90м. – 50м.(10 +1)    
  От 08:00 – 17 :00 вкл. ДДС 90,00/час
  От 17:00 – 22 :00 вкл. ДДС 115,00/час
  Над 5 посещения   20 % отстъпка
  Футболно игрище 50м. – 30м. (7+1)    
  От 08:00 – 17:00

 

вкл. ДДС 45,00/час
  От 17:00 – 23:00

 

вкл. ДДС 50,00/час
  Над 5 посещения   20 % отстъпка
  Футболна, волейболна, баскетболна топка вкл. ДДС 2,00/час
  Футболно игрище 30м. – 20м. (5+1)    
 

 

От 8:00 – 17:00

 

вкл. ДДС 40,00/час
 

 

От 17:00 – 22:00

 

вкл. ДДС 45,00/час
  Над 5 посещения   20 % отстъпка
  Игрище баскетбол/волейбол    
  От 08:00 – 23:00 вкл. ДДС 20,00/час
  Игрище стрийтбол /½ игрище/ вкл. ДДС 10,00/час
  Индивидуално посещение вкл. ДДС 3,00 час
  Организирани групи: с учител с предварително изпратено писмо.   Безплатно
  Ученици  до 18 год. – 1 –во; 2-ро; 3-то игрище, волейбол и баскетбол вкл. ДДС 50% отстъпка
  Студенти-всички игрища вкл. ДДС 40% отстъпка
  Тенис на маса    
  От 08:00 до 17:00 часа вкл. ДДС 4,00/ час
  От 17:00 до 23:00 часа вкл. ДДС 5,00/час
  Хилка за тенис на маса 1 бр. вкл. ДДС 1,00/час
  топче вкл. ДДС 1,00/бр.
  петанка вкл. ДДС 4,00/час
  Тенис на корт    
  Ракета за тенис на корт 1 бр. вкл. ДДС 3,00/час
  Топки за тенис на корт 4 бр. вкл. ДДС 4,00
  Еднократно посещение: 08:00 –17:00 часа вкл. ДДС 12,00/час
  Еднократно посещение: 17:00 – 23:00 часа вкл. ДДС 15,00/час
  Абонаментни карти от 08:00 до 17:00 часа    
  12 часа вкл. ДДС 126,00
  24 часа (изм. Протокол №36/19.12.2017 г.) вкл. ДДС 240,00
  36 часа (изм. Протокол №36/19.12.2017 г.) вкл. ДДС 324,00
  48 часа вкл. ДДС 408,00
  72 часа вкл. ДДС 576,00
  Поименни карти от 17:00 до 23:00 часа    
  12 часа вкл. ДДС 162,00
  24 часа вкл. ДДС 312,00
  36 часа вкл. ДДС 450,00
  48 часа вкл. ДДС 552,00
  72 часа вкл. ДДС 702,00
 

 

Провеждане на организирани спортни мероприятия, включени в Спортния и Културен календар на община Бургас    

безплатно

  Ползване на офис помещения от спортни клубове след сключен договор с ОП „СИ”  (изм. Протокол №36/19.12.2017 г.)  

вкл. ДДС

 

30,00/месец

 

24.

 

Плувен басейн „Славейков“ (нова, Протокол №36/19.12.2017 г.)    
  Индивидуални посещения    
  –          Граждани над 18 годишна възраст вкл. ДДС 10,00 лв./час
  –          Ученици, студенти и пенсионери вкл. ДДС 7,00 лв./час
       
  Абонаментна карта    
  Граждани над 18 годишна възраст  – 12 посещения (по 1 час) вкл. ДДС 100,00
  Ученици, студенти и пенсионери – 12 посещения ( по 1 час) вкл. ДДС 78,00
  Външни спортни клубове, групови посещения    
  Над 30 посещения (35 % отстъпка) вкл. ДДС 6,50 лв/ посещение
  Провеждане на спортни и културни  мероприятия    
  Цял басейн 25 м вкл. ДДС  
  – провеждане на срещи, състезания, тренировки и културни прояви вкл. ДДС 200,00 лв./час
  Цял басейн 50 м.    
  – провеждане на срещи, състезания, тренировки и културни прояви вкл. ДДС 400,00 лв./час
  Провеждане на тренировки, състезания по водна топка 30 м. вкл. ДДС 300,00 лв./час
  Провеждане на тренировки, състезания по водна топка 25 м. вкл. ДДС 200,00 лв./час
  Термална зона    
 

 

– Индивидуално посещение на парна баня и сауна вкл. ДДС 12,00 лв./час
  Фитнес зона    
  – Индивидуално посещение вкл. ДДС 7,00 лв./час
  – Абонаментна карта 12 посещения вкл. ДДС 59,00 лв./час
  – Абонаментна карта- неограничени посещения вкл. ДДС 74,00 лв./час
 

 

Посетители се допускат до изчерпване на капацитета на басейна.    
 

 

 

Външни спортни клубове – да се считат клубове и/или организации, които не развиват дейността си на територията на Община Бургас    
  Външни спортни съоръжения

 

– футболно игрище / 60 – 40 м./ – до 17.00 ч.

 

вкл. ДДС

 

 

70.00 лв./ час

   

-футболно игрище / 60 – 40 м / – след 17.00 ч.

вкл. ДДС  

90.00 лв./час

 

   

– футболно игрище / 40 – 30 м / – до 17.00 ч.

вкл. ДДС  

40.00 лв. /час

 

  Тенис корт –  еднократно ползване вкл. ДДС 12.00 лв. /час
  Тенис корт с осветление – еднократно ползване вкл. ДДС 15.00 лв./ час
  Абонаментни карти от 08: 00 – 17: 00 ч.    
  12 часа вкл. ДДС 126.00 лв.
  24 часа вкл. ДДС 240.00 лв.
  36 часа вкл. ДДС 324.00 лв.
  48 часа вкл. ДДС 408.00 лв.
  72 часа вкл. ДДС 576.00 лв.
  Абонаментни карти от 17: 00 – 22: 00 ч.    
  12 часа вкл. ДДС 162.00 лв.
  24 часа вкл. ДДС 312.00 лв.
  36 часа вкл. ДДС 450.00 лв.
  48 часа вкл. ДДС 552.00 лв.
  72 часа вкл. ДДС 702.00 лв
  Външни площи  – 50 кв. м вкл. ДДС 15.00лв/ час