Внимание, пчелари! Пръскат против рапичен цветояд в землища Бургас, Ветрен и Лозово

пчели

Община Бургас уведомява собствениците на пчелни семейства, разположени на територията на землища Бургас, Ветрен и Лозово, че в периода 6 – 8 април, от 18.30 часа до 10.00 часа, ВЗК “Христо Ботев” ще проведе третиране с наземна техника на посеви с рапица срещу вредителя рапичен цветояд.

Продуктът за растителна защита е инсектицид “Биская 240 ОД”, с карантинен срок 30 дни, доза 25 мл./дка.

Площите за третиране представляват масиви 57 и 62 по КВС на землище гр. Бургас, находящи се в местността Чардак тарла, с площ 645 дка.

Собствениците на пчелини следва да предприемат мерки по опазването на пчелните семейства от отравяне. По преценка на собствениците мястото на пчелина може да бъде обозначено с бял флаг.