Търсят въоръжена охрана за Общината и Общинския съвет в Созопол

Общински съвет Созопол

Община Созопол търси въоръжена охрана за свои обекти чрез обществена поръчка на стойност 110 000 лв. без ДДС, показа проверка на 7dniburgas.bg. Договорът е за срок от една година.

Поръчка е разделена на три обособени позиции. Първата е за охрана на Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево от противоправни посегателства и осигуряване на пропускателен режим в обекта. За целта се предвидени 58 000 лв. от общата сума на поръчката.

Обособена позиция № 2 е за въоръжена физическа охрана на административните сгради на Общината и Общинския съвет в Созопол. 23 125 лв. е сумата, предвидена за тази дейност.

Третата обособена позиция е за нощна физическа охрана на Пречиствателната станция за отпадни води в землището на село Равна гора. Тук отделената сума е 28 875 лв.

Сред изискванията за участниците в поръчката е да притежават издаден Лиценз за частна охранителна дейност и да имат опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка. Няма изискване за икономическото и финансово състояние на кандидата.

Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е до 23 април тази година.