Промишлено предприятие край Руен излиза на търг заради банков дълг

предприятие Вресово

Промишленото предприятие за скално облицовъчни изделия в руенското село Вресово е обявено за публична продажба, показа проверка на 7dniburgas.bg. Частният съдебен изпълнител Станимира Николова го вади на търг с начална цена 262 169,80 лв. Причината за проданта е дълг на фирмата собственик „Натурал Стоне“, управлявана от Хасан Гюл и Мехмет Али Тюмер, към Юробанк България, която като цедент прехвърля своето вземане на цесионера Младен Иванов, който се явява взискател по делото.

Имотът се намира в близост до Руен, край главния път за Варна. Разпростира се върху 1306 кв.м. площ в местността Мерата. Върху имота има построен производствен обект, представляващ едноетажна сграда на бетонен фундамент. В нея има 3 производствени халета, 9 самостоятелни помещения. Сградата е в добро експлоатационно състояние, използвана е за производство на скални изделия.

Кандидатите за имота могат да депозират наддавателните си предложения в канцеларията на Районния съд в Айтос от 30 март до същата дата на месец април тази година.