Ремонтират основно улици в Карнобат и общински път с 1,4 млн. лв.

ремонт път

Общината в Карнобат търси изпълнители, които да извършат основен ремонт на улици в града и на общински път BGS 1060 /ІІІ – 5391/ Аспарухово – Сърнево – Черково – Екзарх Антимово – Смолник. Общата прогнозна стойност е 1 468 500 лв. без ДДС.

Предметът на обществената поръчка е разделен на две обособени позиции. Първата е „Основен ремонт на улици в гр. Карнобат“, за което са предвидени 1 288 500 лв. от общата сума. Срокът за изпълнение е 12 месеца.

Втората позиция е за основен ремонт на посочения по-горе междуселски път. Тя е на стойност 180 000 лв., срокът за изпълнение също е една година.

Кандидатите за изпълнители могат да подават оферти до 12 април.