Избират фирма, която за 2,7 млн. лв. да ремонтира пътища и улици в община Поморие

ремонт2

Местната власт в Поморие търси изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на общината. За целта е обявена обществена поръчка на стойност 2 700 000 лв. без ДДС, показа проверка на 7dniburgas.bg.

Избраната фирма ще има за задача да извършва ремонтно-възстановителни работи (превантивно, текущо и при аварийни ситуации) на 65,850 км общински пътища и на 185,173 км улична пътна мрежа на територията на община Поморие.

Поръчката е разделена на три обособени позиции, като за всяка от тях са отделени по 900 000 лв. от общата сума. Срокът за изпълнението им е 36 месеца.

Първата позиция е за поддръжка на улиците в град Поморие и на общински път №BGS1142 – с обща дължина 40,308 км.

Втората е за ремонти в градовете Ахелой и Каблешково, както и за селата Порой, Гълъбец, Горица, Медово, Бата, Страцин, Косовец, Белодол, Козичино, Лъка, Александрово, Каменар, Дъбник, Габерово.

Третата позиция се отнася за общински пътища извън урбанизираните територии, а именно: с. Белодол – с. Бата; гр. Ахелой – с. Тънково; с. Козичино; с. Порой – с. Гълъбец – с. Горица; с. Медово – с. Бата – с. Страцин; с. Александрово; с. Страцин – с. Косовец; с. Дъбник – с. Габерово; с. Каменар – гр. Поморие. Общата им дължина е 64,25 км.

Крайният срок за получаване на оферти или на заявления за участие в поръчката е 20 март тази година. Ценовите предложение ще се отворят на следващия ден.